קורסים ותוכניות לימוד

הכשרת מנחי הורים

פתיחה: 12/07/2022

היקף שעות: 300 ש''ש

סמסטרים: 4

מיקום: זום

הכשרת מנחי הורים

פתיחה: 12/07/2022

היקף שעות: 300 ש''ש

סמסטרים: 4

מיקום: זום

הכשרת מנחי הורים

פתיחה: 12/07/2022

היקף שעות: 300 ש''ש

סמסטרים: 4

מיקום: זום